Menu

Om den frikyrkliga församlingen Livets Ord

Livets Ord är en svensk frikyrkoförsamling, som har sitt säte i Uppsala. Församlingen grundades 1983 av den karismatiske ledaren Ulf Ekman och hans fru Birgitta Ekman. Församlingen är en stiftelse och hade ungefär 3 000 medlemmar 2012. Det var då Livets Ord var som störst. I mars 2014 gick paret Ekman i pension och samtidigt konverterade de till katolicismen. Från år 2013 heter förstepastorn Joakim Lundqvist.

Livets Ords trosrörelse

Deras trosrörelse består av olika fristående församlingar som utmärks av karismatism, med betoning på den Heliga Andens fullbordan, man pratar ofta i tungor, förutspår vad som ska hända i livet och de säger sig kunna hela sjuka människor. Församlingsmötena är högljudda, med mycket lovsång, man ber till Jesus och befaller onda andar att lämna de människor som inte står för det Livets Ord står för. De förkunnar att bara man tror på Jesus och är honom trogen, löser sig allt.

Verksamheter inom Livets Ord

Församlingen bedriver bibelstudier och i Uppsala finns pastorsutbildning och även ledarskapsutbildningar. Livets Ord har också seminarier för att berätta om sin tro och vad de står för inom kristendomen. Tv-sändningar finns med egna kanaler som dessa visas på. Missionärsarbete är en stor satsning av församlingen och dess medlemmar. Inriktningen är mest inom länder som Ryssland, Ukraina, Azerbajdzjan, Armenien, Afghanistan och Tadzjikistan. Numera finns även missionsverksamhet i Mellanöstern, Brasilien, Kina och Indien och på flera ställen. Livets ord har också kontor i Norge, de äger ett eget bokförlag, Livets Ord Förlag, där de ger ut böcker som handlar om deras tro. Förlaget ger även ut en gratistidning med namn MissionsMagazinet, och den teologiska tidskriften Keryx kan man köpa. Livets ord är också duktiga på att marknadsföra sig i sociala medier, de sprider även sina budskap genom tv-program, cd och dvd.

Livets Ords konferenser

Under flertalet gånger per år sänder Livets Ord tv-sända konferenser. Till exempel den kända Europakonferensen, där hela 10 000–12 000 deltagare från hela världen medverkar.