Menu

När och hur började Livets Ord?

Livets Ord lanserades 24 maj 1983 av det gifta paret Ulf och Birgitta Ekman i Uppsala och då hade församlingen endast 200 medlemmar. I dag har församlingen i Uppsala cirka 3 000 aktiva medlemmar, och Livets Ords verksamhet finns numera i hela världen. Word of Live (WOLI) är namnet på det internationella nätverket, och i det nätverket finns det mer än 1 000 bibelskolor, församlingar, pastors- och ledarträningsprogram. Det finns även behandlingshem för alkohol- och drogmissbrukare.

Hur började det hela?

Jo, Ulf Ekman var under början av 1970-talet en hängiven Uppsalastudent, som tillhörde en grupp som studerade Bibeln och inre mission. Med tiden blev han studentpräst på universitetet i Uppsala. Det var genom sin svärfar, Sten Nilsson, och sina studier på Rhema Bible Training Centre i Tulsa, som Ulf Ekman kom i kontakt med trosundervisning. Han studerade i Tulsa under ett år, och den trosundervisningen han fick där har format hans undervisning och pastorskap. Ulf Ekman predikade om en tro och en genomgripande efterföljelse av Jesus. Det var många människor som anslöt sig till Livets Ord och på grund av det växte församlingen väldigt snabbt. Under våren 1983 grundade Livets Ord en bibelskola med namnet “Livets Ord Bibelcenter”. En skola som i dag har utbildat tusentals elever.

Andra epoker inom Livets Ord

  • År 1985 startade Livets Ords Kristna skola.
  • År 1986 började de då 200 medlemmarna bygga på den lokal som i dag är den kyrka som innehar hela verksamheten i Uppsala. År 1987 stod lokalen klar.
  • År 1990 startade församlingen Livets Ords Kristna Gymnasium.
  • År 1994 startades även Livets Ords University (LOU), skolan innehåller tre olika fakulteter. Under åren har de studerande kunnat utbilda sig till pastorer inom ledarskap och teologi. Studierna har genomförts både utomlands och här hemma i Sverige.
  • År 2013 pensionerade sig herr och fru Ekman och lämnade över till Joakim Lundqvist, som blev ny förstepastor. Paret Ekman konverterade och tillhör numera den romersk-katolska kyrkan.