Menu

Livets Ord – Historik

Livets Ord grundades i Uppsala, Sverige, 1983. Datumet då den första församlingen bildades är för att vara exakt den 24 maj 1983. De personer som grundade Livets Ord församlingen hette Ulf Ekman och Birgitta Ekman. Från början hade församlingen bara runt 20 medlemmar, men över tiden har detta antal växt stort. Kyrkan har även växt internationellt och det internationella namnet för Livets Ord är Word of Life International (förkortat WOLI). Inom Word of Life International finns över 1000 aktiva delar, tex församlingar, skolor, pastorsträningsprogram, tidskrifter, behandlingshem samt ledarträningsprogram. Den ursprungliga församlingen i Uppsala har under årens lopp växt till att idag ha ca 3000 medlemmar.

Bibelskolan “Livets Ord Bibelcenter” startades 1983, alltså samma år som den första församlingen bildades, och har sedan dess utbildat och examinerat tusentals duktiga elever.

1985 startades “Livets Ords Kristna Skola” och några år senare, 1990, startades “Livets Ords Kristna Gymnasium”.

1986 påbörjades bygget av den kyrka som idag är den kyrka som används av medlemmarna i Uppsala.

1988 skickar Livets Ord ut de första missionärerna. Deras resa går till Östeuropa.

1989 börjar Livets Ord ge ut tidskriften “Magazinet”. Utgivningen fortsätter under många år men avslutas under 2001.

1993 startas organisationen “Operation Jabotinsky”

1994 startades “Livets Ord University” (som senare bytte namn till “Livets Ords Teologiska Seminarium”).

1995 startar Livets Ord TV-sändningar.

1998 startar en av medgrundarna av Livets Ord, Birgitta, barnfonden IndianChildren som är en del av Livets Ords internationella verksamhet.

2000 Livets Ord har nu 45 församlingar i Sverige.

2001 bildades Göteborgs församling för Livets Ord.

2013 var det så dags för grundarna Ulf Ekman och Birgitta Ekman att lämna ifrån sig pastorskapet för Livets Ord. Efterföljarna blev istället Joakim Lundqvist och hans fru Maria Lundqvist.

Den 9 mars 2014 berättar grundaren Ulf Ekman att han och hustrun Birgitta väljer att lämna Livets Ord för att istället bli katoliker.