Menu

Livets Ord

Hej och hjärtligt välkommen till vår sajt!

Här finner du en utförlig information om vår församling “Livets Ord”. Vi är mycket glada över att just du har tittat in här. På vår sajt kan du läsa mer om våra verksamheter samt få en historisk bild på församlingen “Livets Ord”.

Om oss

Vi är kristna människor som tror på Gud. Vårt fokus är Jesus. Vi tror att han kom till denna jord för att ge oss ett evigt liv men även frälsa oss från syndens makt. Vi tror att han är densamme igår, idag och i evighet. Vår längtan är att få se människor bli förvandlade samt få ett nytt hopp i livet. Genom våra verksamheter når vi olika personer som vi sprider Guds kärlek till.

Bön

När vi ber så talar vi personligen med Gud som hör oss och svarar på våra böner för Han älskar oss så mycket eftersom vi är Hans barn. Därför är Han redo att göra allt för oss för att vi ska kunna uppleva Hans frid och glädje som världen inte kan ge oss.

Det finns så mycket man kan be om. Det kan vara jobb, tröst, hopp eller något annat. Vi ber även för människor som känner sig trasiga och hopplösa samt de som är sjuka. Genom våra förböner blir de helade och upprättade. De får ett nytt hopp i livet.

Lovsång

Genom lovsång uttrycker vi vår tacksamhet till Gud för allt Han har gjort för oss. Det finns så mycket att vara tacksam över. Därför har vi i vår församling ett lovsångsteam som leder oss och andra människor i lovsång.